Referenties coaching & training

Aestas 5 out of 5 based on 2 ratings. 2 user reviews.
Aestas
Als Ingenieursbureau van de gemeente Haarlemmermeer hebben we in 2013-2014 een trainingsprogramma gevolgd via Aestas. Dit traject heeft ons geholpen op de weg naar zelfsturing van de projectteams. Een belangrijk onderdeel vormden de DISC-profielen. Tijdens een dag op Kaageiland heeft elk medewerker stil gestaan bij zijn eigen profiel en daarna bij de verschillende profielen van zijn projectteam. De vraag stond centraal wat jouw stijl kenmerkt en waar je gebruik kan maken van de kwaliteiten van de ander. In je eentje ben je wel sneller maar samen kom je echt verder.

Iemand sprak me een paar maanden na de DISC-dag aan en zei: ‘Ik begrijp die andere (lastige) college nu beter en zie waar zijn kwaliteiten liggen’. Er is waardering ontstaan voor de verschillen binnen het projectteam en het heeft de samenwerking versterkt. Op de afdeling hebben we sinds kort een kaart hangen met overzicht van alle profielen van de medewerkers. Daarnaast hangt een poster met een toelichting zodat je weet hoe je het beste met de ander kan communiceren. DISC is een belangrijk fundament geweest voor zelfsturing.

Gemeente Haarlemmermeer
Richard Klinkenberg, Clustermanager Ingenieursbureau
Aestas
Gemeente Leerdam
In samenwerking met Itasc heeft Aestas het Management Development traject begeleidt. Hieraan namen 18 managers van de gemeente Leerdam deel. Aan bod kwam onder andere een 2-daagse training Persoonlijk Leiderschap, Situationeel Leidinggeven, Leiderschap van het team, een DISC-dag, diverse individuele coachingstrajecten met een aantal managementteamleden.
Aestas
Beter Thuis Wonen | Edwin Beekman
Eind september hebben wij onze DISC-dagen ontvangen van Aestas. Dit was een bijzonder leuke ervaring en werd zeer positief ontvangen door onze medewerkers. Leuk om te zien welke inzichten men heeft gekregen, zowel voor de medewerkers zelf, maar ook voor en in de collega's. Dit verbetert de, toch al goede, sfeer en samenwerking binnen organisatie. Aanrader dus!
Aestas
Hoogheemraadschap van Rijnland
Aestas is gevraagd een senior projectmanager te coachen.

 

 
Aestas
Provincie Gelderland
Aestas heeft bij de Provincie Gelderland 25 mensen getraind op het gebied van communicatie, feedback en hun rol als regisseur.

 

 
Aestas
Amaris Zorgroep
In opdracht van Foodstep traint Aestas twee teams binnen Amaris de Veste in de onderlinge samenwerking, zelfsturing en ondernemerschap. Aanbod komt onder andere een DISC-dag, Leiderschap van het team, een missie/visietraject. Daarnaast coacht Aestas individuele medewerkers.

 

 
Aestas
Compass Group Nederland
In opdracht van Foodstep heeft Aestas Compass Group Nederland ondersteund bij de uitrol van Refresh! Onze rol was het trainen van locatiemanagers in hoe zij hun team, nog meer, in beweging kunnen krijgen. We gebruikten hieronder de DISC-methodiek voor en onze eigen ontwikkelde manier van een boodschap overbrengen als locatiemanager op hun medewerkers (de Aestas-pitchmethode).
Aestas
Mijn ervaringen met Hans Zomer zijn zeer positief. Vooral ook omdat hij me 2 geschikte medewerkers heeft geleverd in vrij korte tijd. Hij heeft een creatieve en flexibele aanpak en werkt snel!
Aestas
Coaching van Hans is een cadeautje! In 2014 heb ik in het kader van een management development traject diverse gesprekken over ‘Leiderschap’ met Hans gevoerd. Basis voor deze gesprekken is de ‘Missie’ van jezelf. Waar sta je zelf voor en waar wil je naartoe. Wie ben je (echt) en wat wil je. Hoe geef je vorm aan echt Leiderschap. Het lukt Hans met zijn enthousiasme, openheid en enorme vak- en mensenkennis hier in een gesprek samen invulling aan te geven. Deze gesprekken blijven me bij als zeer waardevol en hebben me veel inspiratie gegeven voor de gesprekken die ik met anderen heb. Hans bedankt!

Gemeente Leerdam
Martine Arents-Horstman
Coördinator Team Ruimtelijke Ontwikkeling
Aestas
Hans is scherp, aandachtig en inlevend. Super eigenschappen voor een coach. Met enkele vragen weet hij tot de kern te komen en daarna mee te denken over oplossingen en mogelijkheden. Hij laat je daarbij volledig in je waarde.
Door met Hans te werken ben ik weer grote stappen verder gekomen met mijn eigen ideeën en plannen. Zowel strategisch als puur operationeel kan Hans meedenken en kijken.
Ik raad iedereen aan om Hans enkele keren per jaar mee te laten kijken naar zijn of haar business. Mocht je ondernemer zijn en weinig kwalitatief hoogstaande spiegels in je omgeving hebben, bel Hans!

Inspiratiereizen
Maarten Oosterhoff – http://www.inspiratiereizen.n